เข้าสู่ระบบ

10 ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ที่ จ.สกลนคร

5 ธันวาคม 2557

โรงเรียนบ้านนามะเฟืองเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1

เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 64 ที่ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านนามะเฟืองได้เป็นตัวแทนทั้งสิ้น 10 รายการ

1.

2.

 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.