เข้าสู่ระบบ

1 กรกฏาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

ในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการรังสรรค์ คำชาย ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนบ้านนามะเฟือง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 34  คน  ผู้กำกับลูกเสือ 2 คน  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ยังได้ขึ้นรับรางวัล รองชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่