เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2558

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

*************************

โรงเรียนบ้านนามะเฟืองจัดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยวันนี้จัดกิจกรรมทั้งของอนุบาล และของพี่ประถม+มัธยม มีผู้ปกครองของน้องอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมมากมายหลายท่าน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ มีการแข่งขันประกวดตอบปัญหา การประชันชุดที่สร้างขึ้นจากวัสดุต่างๆ เป็นที่สนุกสนาน         นักรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ภาพชุดแรกวิทย์น้อยอนุบาล

 

ภาพชุดที่สอง วิทย์ประถม+มัธยม