เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ

29 สิงหาคม 2558

เช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยมีนายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเป็นพิเศษ สามารถซับความดีงาม โดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 12 ประการ และมีการจัดแสดงนิทรรศการ จัดการประกวดการเต้นเพลงค่านิยม 12 ประกาศของนักเรียน ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้ชมการแสดงและเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมชื่นชมและให้กำลังใจครู นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ทั้งนี่โรงเรียนบ้านนามะเฟืองในฐานะโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เมือง 2 และเมือง 9  ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมออกบูธแสดงผลงานในหัวข้อคุณธรรมข้อที่ 2  คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ และยังได้จัดชุดการแสดงตามหัวข้อข้างต้นขึ้นแสดงบนเวทีอีกหนึ่งการแสดงสร้างความประทับใจในแบบสไตล์สดใสให้กับผู้ร่วมงานได้รับความเพลิดเพลินกันไปอีกรูปแบบหนึ่ง

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ได้กรุณาเดินมาให้กำลังใจขณะผู้จัดงานออกบูธแสดงผลงานโดยทั่วถึงและเป็นกันเองอย่างยิ่ง อย่างมีเมตตา ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจสดใสยิ้มแย้มกันเลยทีเดียว