เข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายอัศวิน พรมลา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายคมสันต์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
ครู
ชำนาญการ
บริหารการศึกษา
ปริญญาโท
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางธนารักษ์ อ่วมพรม
พนักงานราชการ
-
-
ปริญญาตรี
-
042-000524