เข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นายธนูชัย  ชาวดร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
-
ปริญญาโท
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญมี  ทูลพิรัตน์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางพรสวรรค์  แสนสิงห์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริลักษณ์  บาฤษี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางจำเลียง  เหล่าโพธิ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ปริญญาโท
-
042-000524 
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุจิตตรา สุราช
ครู
ชำนาญการ
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุภาดา สิงห์บุญมา
ครู
ชำนาญการ
ปฐมวัย
ปริญญาโท
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวโสภา เจริญชัย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524
 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์

นายประทวน พรมสมบัติ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
042-000524

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
 
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์