เข้าสู่ระบบ

งานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

9 มิถุนายน 2559

วันนี้โรงเรียนบ้านนามะเฟืองได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

มีพี่ๆศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกับน้องๆกันอย่างมากมาย

โรงเรียนบ้านนามะเฟืองได้กำหนดให้มีการจัดพิธีไหว้ครูทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน

หลังจากที่ได้เปิดเทอมมาได้ระยะหนึ่ง  กิจกรรมการไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งการยอมรับนับถือ

ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์จากศิษย์ไปสู่ครู เป็นการนอบน้อมพร้อมสู่การอบรมสั่งสอน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศิษย์โดยถ้วนหน้า