เข้าสู่ระบบ

คณะครูโรงเรียนบ้านนามะเฟืองร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร

5 ธันวาคม 2557

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง ท่านรังสรรค์  คำชาย

พาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนามะเฟืองร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ณ เทศบาลตำบลนามะเฟือง