เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการประจำปี 2557

มหกรรมแข่งขันความรู้ความสามารถของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

จังหวัด สกลนครเป็นเจ้าภาพ

โรงเรียนบ้านนามะเฟืองน้องอนุบาลของเรา  ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้

1. น้องอนุบาล  

แข่งขันกิจกรรม วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

 

เด็กชายพีรพัฒน์   โชคลา  น้องอนุบาล 2

มาดูตัวอย่างผลงานของน้องกันน๊ะครับ

2. น้องอนุบาล 

แข่งขันกิจกรรม ฉีก ตัด ปะ

 

เด็กหญิงวรัทยา   ทูลพิรัตน์  น้องอนุบาล 2

เด็กหญิงสุทธิดา   บุญวัง    น้องอนุบาล 2

เด็กหญิงเนตรนภา เวียนเวช น้องอนุบาล 2

มาดูตัวอย่างผลงานของน้องกันน๊ะครับ