เข้าสู่ระบบ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี การศึกษา 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี การศึกษา  2558

ปีนี้จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง นำทีมโดย ท่านผู้อำนวยการ รังสรรค์  คำชาย

ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1  เพื่อเข้าแข่งขัน ทั้งสิ้น  4   รายการ  ได้แก่

1. รายการ  ฉีก ตัด ปะ   อนุบาล   

2. รายการ ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ   มัธยมศึกษาตอนต้น

3. รายการ มารยาทไทย  มัธยมศึกษาตอนต้น

4. รายการ สร้างเว็บเพจ ประเภท เว็บอิดิเตอร์  มัธยมศึกษาตอนต้น