เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
1039760023
รหัส Smis 8 หลัก :
39010011
รหัส Obec 6 หลัก :
760023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
บ้านนามะเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
bannamafueang
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนามะเฟือง
ตำบล :
นามะเฟือง
อำเภอ :
เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
39000
โทรศัพท์ :
042000524
โทรสาร :
 
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
 
อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
เทศบาลตำบลนามะเฟือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นภ. 1:
20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
18 กม.