เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2481 โดยมี ขุนพิศาลคีรี
ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองบัวลำภู นายที แสนไท ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ
ซึ่งนายอำเภอได้มอบหมายให้ศึกษาธิการอำเภอพร้อมด้วยคณะครู ทำการเปิดการสอนชั่วคราว
โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดพิชัยบวรเป็นอาคารเรียน นายประดิษฐ์ กลิ่นอุบล
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ปี พุทธศักราช 2481 ใช้บริเวณและศาลาการเปรียญวัดพิชัยบวรเป็นสถานที่
และอาคารเรียนชั่วคราว ชื่อว่า “ โรงเรียนวัดบ้านนามะเฟือง ” เปิดทำการสอนชั้น ป.1 มีนักเรียน 64 คน
และเปิดทำการสอนเพิ่มชั้นถึงชั้น ป.4 ในปีพุทธศักราช 2484 ปีพุทธศักราช 2499 วันที่ 11 มิถุนายน 2499
ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดพิชัยบวร มาอยู่สถานที่โรงเรียนบ้านนามะเฟืองในปัจจุบัน